Αρχική

Επιστημονική Σταδιοδρομία: Μια επιλογή για τους νέους. 

cropped-cropped-cropped-cropped-header21.jpg

Το MultiCO (Promoting Youth Scientific Career Awareness and it Attractiveness through Multi stakeholder Cooperation) είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020).

Στο  MultiCO συμμετέχουν πανεπιστήμια από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Γερμανία και η Κύπρος. Βασική επιδίωξη του ερευνητικού προγράμματος είναι η προώθηση της ενημερότητας των μαθητών για τις πιθανές επαγγελματικές επιλογές στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Αρχικά επιδιώκεται η συνεργασία με εταίρους στον χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογή από ιστορίες επιστημόνων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως εφόδιο στον σχεδιασμό δημιουργικού διδακτικών σεναρίων που θα εφαρμοστούν στην τάξη. Ο στόχος των σεναρίων είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς τις επιστήμες, τόσο ως γνωστικό αντικείμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα όσο και ως πιθανή κατεύθυνση επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η επιδίωξη του ερευνητικού προγράμματος MultiCO θα προωθηθεί μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία που θα στηρίζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητές σε περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς, σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού, φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και κυρίως μαθητές. Η ομάδα αυτή έχει κύριο λόγο στον σχεδιασμό των διδακτικών σεναρίων, με τους μαθητές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καθώς κρίνεται απαραίτητη η ενεργός εμπλοκή τους στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015 και λήγει τον Νοέμβριο του 2018.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος MultiCO  και τη σελίδα μας στο Facebook

disclaimergr